Skip to the content

Valg af skole er et valg for livet

Valg af skole er et valg for livet

Når du skal vælge, hvor dine børn skal gå i skole, er der mange faktorer at tage hensyn til. Du skal finde et sted, der stemmer overens med dine værdier, og hvor dit barn vil trives.

En lokal skole er et naturligt centrum

I Danmark er der en stærk tradition for friskoler og private grundskoler som et alternativ til folkeskolen. Danske friskoler har forskellige grundsyn og lægger ofte mere vægt på udvalgte aspekter som fx musik eller religion, end folkeskolen gør det. Derfor kan det være, at de værdier og det grundsyn, som er afgørende i din familie, måske afspejles bedre i en fri- eller privatskole.

Familier er forskellige, og det er skoler også. For mange familier er det afgørende, at der er en god, lokal skole i det område, hvor de bosætter sig. Uanset om den lokale skole er en folkeskole eller en privatskole, har den lokale skole en afgørende betydning for det område, den ligger i. Den lokale skole sætter sit præg på området og vil ofte også være centrum for byens liv og aktiviteter.

Plads til nærvær

Noget af det, som de fleste forældre vægter højt, når de leder efter en skole, er størrelsen på skolen. De fleste fri- og privatskoler værner om de små enheder og lægger vægt på tid, plads og opmærksomhed til den enkelte. Det betyder at den gennemsnitlige størrelse på privatskoler er mindre end den gennemsnitlige folkeskole – ergo er der i gennemsnit også færre børn i friskolernes klasseværelser.

Familien inddrages

Et frugtbart skoleforløb er afhængig af, at skole og forældre arbejder sammen. Fri- og privatskolerne har i vid udstrækning tradition for at inddrage familierne i at drive skolen og tage et medansvar. Inddragelsen og samarbejdet skaber engagement og et godt fællesskab omkring det enkelte barns skolegang. Det er gavnligt for såvel trivsel som indlæring.

Husk - det er dit valg 
Det kan sagtens være, at den bedste skole i dit lokalområde er en folkeskole. Det afgørende er ikke, om du vælger en folkeskole eller en friskole - det afgørende er, at du vælger en skole, der passer ind i din families liv. Du skal vælge en skole, der får jeres liv og hverdag til at hænge sammen. Det er det vigtigste for dit barns trivsel.

Tænk i værdier - og geografi 

De danske fri- og privatskoler er vidt forskellige og fokuserer på forskellige fag og aktiviteter. Skolevalget skal baseres på dine værdier og dit barns behov. Det betyder, at du også skal tage højde for den geografiske placering, så dit barns hverdag ikke pludselig består af alt for meget transport.

Om skribenten

Flytteguiden

Flytteguiden

Flytteguiden er en platform for alle flyttende borgere i Danmark. Her finder man relevante informationer i forbindelse med et boligskifte.