Skip to the content

Boligstøtte – Det skal du vide

Boligstøtte – Det skal du vide

Boligstøtte er et økonomisk og skattefrit bidrag til huslejen, som man kan søge, hvis man bor i en lejebolig.

Kan du få boligstøtte?

Der er rigtig mange, der slet ikke er klar over, at de er berettiget til at søge om tilskud til deres lejebolig. Det er ærgerligt at gå glip af bidraget, da det kan betyde luft i økonomien til andre faste udgifter og indkøb – og boligsikringen bliver ikke modregnet nogen steder.

Hovedkriteriet for boligstøtten er, at du bor i en lejebolig med eget køkken. Derudover er der flere forhold, der er med til at afgøre, hvorvidt du kan få boligstøtte:

  • Boligens størrelse
  • Huslejen
  • Antallet af beboere
  • Husstandens indkomst og formue

Når du søger boligstøtte, skal du således indgive informationer om ovenstående forhold, hvorefter Udbetaling Danmark vurderer, hvorvidt du er berettiget til at modtage tilskuddet.

Tip: www.borger.dk kan du se, hvor meget du er berettiget til at modtage i støtte.

Hvornår skal du søge – og hvordan?

Hvis du ønsker at modtage tilskuddet tidligst muligt fra den dag, du flytter ind i boligen, skal du søge senest 30 dage efter indflytningen. Boligstøtte tilbagebetales ikke med tilbagevirkende kraft, så ansøg nu!

Du ansøger digitalt om boligsikring via www.borger.dk. Når du indsender din ansøgning, skal du vedhæfte en kopi af din lejekontrakt, så sagsbehandlerne kan se, at informationerne stemmer overens. Hvis du endnu ikke har al dokumentationen på plads, er det muligt at gemme ansøgningen undervejs og vende tilbage, når materialet er på plads.

Tip: Du kan ansøge om boligstøtte, så snart du kender din indflytningsdato. Dette kan være en god idé, da der kan forekomme længere behandlingstid på boligstøttesagerne.

Angiv korrekte informationer       

Når du søger boligsikring i forbindelse med en flytning, skal du huske at angive de rigtige oplysninger. Hvis der opstår ændringer i din boligsituation, der kan påvirke boligsikringen, skal du straks kontakte Udbetaling Danmark.

Ændringer kan f.eks. være:

  • Du er flyttet sammen med en ven eller kæreste
  • Huslejen har ændret sig
  • Størrelsen på boligen har ændret sig
  • Din indkomst eller formue har ændret sig
  • Din(e) bofælle(r)s indkomst eller formue har ændret sig

Hvor kan du få hjælp?
Hvis du endnu ikke modtager boligstøtte, kan du se mere på www.borger.dk, hvor du også kan beregne din boligstøtte.

Vidste du….                      
Hvis du er førtids- eller folkepensionist og ejer en andels- eller ejerbolig, kan du også søge om boligsikring. Dette udbetales dog som et lån.

Om skribenten

Anne Ulrick Lousdal

Anne er journalist hos Flytteguiden og udarbejder indholdet til Flytteguidens forskellige medier - fra brochure til SoMe.