kb@nord-ad.dk 36 97 00 64

Forsikring er ikke særligt spændende

...indtil skaden sker! Så bliver den rigtige dækning pludselig meget interessant. Forsikringsbehov ændrer sig i løbet af livet, f.eks. når man flytter hjemmefra, får børn, skifter bolig eller bygger om.

Ole Vidstrup, konsulent i Forsikringsoplysningen, giver dig her en kort introduktion til de vigtigste forsikringstyper, og hvad du skal være opmærksom på.

Familie- eller indboforsikring: Gælder for alle personer i husstanden. Den dækker typisk, hvis dine ejendele beskadiges eller forsvinder ved brand, tyveri eller vandskade. Overvej, om du har behov for at tilkøbe ekstra dækning af f.eks. cykler og elektronik. Indeholder også ansvarsforsikring, der dækker, hvis du gør skade på andres ejendele. Bør opdateres, efterhånden som dit indbo stiger i værdi. Husk, at dine børn skal have egen indboforsikring, når de flytter hjemmefra.

Ulykkesforsikring: Dækker den enkelte person. Udbetales som en erstatning, hvis du kommer ud for en ulykke og får varige men. Kan udvides til også at dække briller, tandskade m.v. Dækker som udgangspunkt kun i fritiden, mens din arbejdsskadeforsikring dækker i arbejdstiden. Du skal opgradere til en heltidsulykkesforsikring, hvis du går på pension eller bliver ledig. Husk ulykkesforsikring til de små, når familien forøges. Dine børn er ikke automatisk dækket, selv om de bor hjemme.

Husforsikring: Dækker skader på selve huset i tilfælde af brand, storm og lignende. Kan udvides til også at dække pludselig skade på rør og elektronik. Sæt dig grundigt ind i forsikringen – den dækker ikke alle skader. Forsikringen er ikke nødvendig, hvis du bor i ejer- eller andelslejlighed. Den skal ændres, hvis du udvider huset væsentligt eller installerer alternativ opvarmning som varmepumpe eller solfangere.

Sommerhuse: Her kombineres indbo- og husforsikring typisk i én forsikring. Dækningen af indbo er typisk begrænset. Udlejer du via et bureau, bør du sikre dig, at deres forsikring dækker eventuelle skader forvoldt af lejerne. Udlejer du privat, bør du lave en skriftlig aftale med lejerne om, hvem der dækker hvad.

Entrepriseforsikring: Kontakt dit forsikringsselskab, hvis du skal bygge om. Den almindelige husforsikring dækker ikke skader, som opstår under en renovering, og derfor kan en entrepriseforsikring være nødvendig.

Rejseforsikring: Fra 1. august 2014 gælder det gule sygesikringsbevis ikke mere uden for Danmark. Du bør derfor have det blå sygesikringsbevis med på rejser. Det sikrer dig samme behandling som de lokale. Rejser du uden for EU, skal du have en rejseforsikring. Den kan også sikre dig en bedre behandling inden for EU.

Ekspertens bedste råd:

  • Oplys dit forsikringsselskab om ændringer i din livssituation. Fortæl hellere for meget end for lidt.
  • Henvend dig skriftligt, når du oplyser om ændringer. Så har du dokumentation for det.
  • Spørg, hvis du er i tvivl om noget.

Skal du til at flytte? Se alle kommunerne her

© Copyright 2018 Flytteguiden All Rights Reserved